Khách hàng điều trị Rạn da vùng bụng sau sinh qua 02 buổi.