NGỌC TRÂM SPA

Địa chỉ:
152 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Địa chỉ 2:
290 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline:
(+84) 5 113 525 929 – (+84) 905 831 815

Email:
lienhe@ngoctramspa.vn

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Chủ nhật
Sáng 9:00 – Tối 21:00